trang chủ Tin tức Trường hợp nào sẽ không được giải quyết đăng ký xe từ tháng 9.2023

Trường hợp nào sẽ không được giải quyết đăng ký xe từ tháng 9.2023

Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe.